BeleidsplanStichting 200 jaar muziek in Venlo

Opgericht februari 2022

t.b.v. jubileum van DE HERMENIEDOELSTELLING JUBILEUM


Algemeen: 200 jaar Muziek in Venlo! De Hermenie is de oudste muziekvereniging van de gemeente Venlo en de op één na oudste van Limburg en mogelijk zelfs in Nederland. Dat is iets om trots op te zijn en dat gaat gevierd worden met zoveel mogelijk mensen om iedereen te  laten genieten van de muziek. Een mooi moment om te laten zien hoe bijzonder deze vereniging is en springlevend in de 21e eeuw. Het jubileumjaar zal lopen van 1 juli 2022 tot en met juli 2023.

Samen vieren is leuker dan alleen, vandaar dat de Venlose muziekgezelschappen en culturele organisaties (musea, poppodium, ZPF, VenloPartners, ..) mee kunnen doen met dit bijzondere jubileum:  “200 jaar Muziek in Venlo”Specifiek: 

 1. De vereniging Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo bestaat 200 jaar. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bewoners van Venlo. Harmonie muziek is een onderdeel van de Venlose identiteit. Vandaar dat de Stichting dit feest met Venlo en de Venlonaren wil vieren.
 2. Het jubileum willen we vieren met alle andere muziekgezelschappen en organisaties in Venlo. Andere muziekgezelschappen zijn in meer of mindere mate geïnspireerd geraakt door dat eerste initiatief 200 jaar geleden.
 3. Nieuwe leden werven; in het bijzonder nieuw en jong talent. De gemiddelde leeftijd van de leden wordt steeds hoger en op sommige plaatsen is er  onderbezetting van instrumenten in het orkest. Aanvulling is dus noodzakelijk. De ambitie is altijd hoog geweest, maar daarvoor is een goede bezetting (kwantitatief en kwalitatief) onontbeerlijk. De focus ligt daarbij op het aantrekken van jongeren, maar ook getalenteerde “oudere” muzikanten zijn altijd welkom. 
 4. De geschiedenis en identiteit van de Hermenie in Venlo in beeld brengen. In het verleden zijn er gedenkboeken uitgebracht met een jubileum. Maar Het Koninklijk Philharmonsich Gezelschap Venlo is een vereniging, die met haar tijd meegaat. Daarom wordt er een multimedia voorstelling geproduceerd om de Venlonaren, en ook de nieuwe (jonge) leden, kennis te laten nemen van de geschiedenis van De Hermenie en de invloed, die het gezelschap heeft gehad op de samenleving in Venlo.
 5. De stichting verwerft de financiële middelen, die benodigd zijn voor de viering van dit jubileum uit de bijdrages van de gemeente Venlo, de provincie Limburg fondsen, particuliere instellingen en sponsoren. Zelfwerkzaamheid van de leden en een eigen bijdrage uit de financiële middelen van de Hermenie zullen ook ondersteunend zijn.
 6. De besteding van de ontvangen financiële middelen is in dit beleidsplan uitgewerkt in de verschillende projecten die de stichting wil realiseren in het jubileumjaar.
 7. De bestuursleden van de stichting zijn allen vrijwilligers en ontvangen voor hun werkzaamheden in de uitoefening van hun functie geen beloning.


  DOELGROEPEN


  • Inwoners m.n. jongeren en “nieuwe” inwoners van Venlo en Limburg
  • Muziekliefhebbers
  • Nieuwe leden voor De Hermenie, met name jeugd en jongeren
  • Vrienden van De Hermenie en andere muziek verenigingen
  • Leden van De Hermenie
  • Oud-leden van De Hermenie  DUURZAAMHEID


  Behouden van ons culturele erfgoed en dit 2022 / 23 uitdragen met kwaliteit en

  stabiliteit. Vooruitkijken naar de toekomst, zowel intern als extern door duurzame

  relaties te onderhouden, betrokkenheid bieden en nieuwe vooruitzichten meegeven. Duurzaamheid in de aanschaf van nieuwe materialen die ertoe doen, waarover na is gedacht voor een toekomstige aanpak. Graag dragen we onze duurzaamheidsgedachtes ook uit in ons jubileumjaar en zullen we per project / activiteit hier rekening mee houden en verwoorden in de plannen  PROJECTEN  1. OPENING 200 JAAR MUZIEK VENLO JUBILEUMDAG


  Datum: zondag 3 juli 2022

  Locatie: Julianapark, in samenwerking met Stereo Sunday

  Tijdstip: vanaf 11.00 uur

  Aantal bezoekers: 2000 tot max. 4500


  De dag wordt gestart in alle wijken en dorpen van de gemeente Venlo (van Arcen tot Belfeld, van huiskamer tot voordeur) met een plaatselijke serenade door alle lokale muziekverenigingen (en zangkoren, bands) die ieder een bijzondere persoon of personen in het zonnetje zetten. De essentie van (harmonie) muziek is samen beleven en luisteren, mensen in het zonnetje zetten en waarderen door een muzikale omlijsting.


  In de middag verzamelen alle muziekverenigingen zich in het Julianapark op het Stereo Sunday terrein. Waar we in samenwerking met Stereo Sunday een groot inloopconcert organiseren voor het Venlose publiek. Verbinding is deze dag het thema. Van jong en oud, van verleden en toekomst. 

  Alle muziekgezelschappen/koren zullen hun muziek / zang laten horen. 

  De grote finale zal het optreden van de Hermenie zijn i.s.m. een DJ van Stereo Sunday.  2. SAMENWERKING MET ZOMERPARKFEEST


  Datum: 25 t/m 28 augustus 2022

  Locatie: Julianapark, terrein Zomerparkfeest

  Tijdstip: nog te bepalen

  Aantal bezoekers: 2500-5000


  In samenwerking met de organisatie van het Zomerparkfeest een act uitvoeren op het terrein van het Zomerparkfeest. Dit zal worden : Puss in Boots. Voor de jeugd een workshop met het decoreren van laarzen en een uitvoering door acteurs van het sprookje; De Gelaarsde Kat.   3. JEUGD 


  Datum: december 2022 – juli 2023

  Locatie: nog niet bekend

  Tijdstip: nog niet bekend

  Programma/projecten: 


  1. Kinderen van 6 – 10 jaar spelen in “’t Hermenieke” (kennismaking met muziek). Onze jeugd en jongeren van 8 – 27 jaar spelen in de Jeugd Hermenie (opleidingsorkest). Beide groepen zullen zich presenteren middels een (klein) concert en deelnemen aan het grote concert van de Hermenie bij StereoSunday.
  2. Uitvoering: Lampenkapje & de Wolf – Jacques Vrients. Een educatieve voorstelling om de jeugd van Venlo op een speelse wijze te laten kennismaken met muziek en, wellicht belangrijker, het samen muziek maken. 
  3. Samenwerking met Art4You (Dave Vervegaerd) en/of het Kunstencentrum Venlo. Een lesprogramma voor de jeugd op basisscholen, waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk jonge mensen kennis te laten maken met muziek en om hen aan het musiceren te krijgen. Het onderliggende doel is om zoveel mogelijke jongeren actief te laten worden bij de Hermenie of één van de andere muziekverenigingen in Venlo.
  4. Het bestuur van De Hermenie heeft al jaren de wens om een poule van muziekinstrumenten aan te leggen om jeugdleden een laagdrempelige entree te geven en met verschillende instrumenten kennis te maken en te musiceren. Om juist de jeugd de mogelijkheid te bieden, is cruciaal voor het enthousiasme om muziek te maken en plezier te hebben.
  5. Muzikale kerstvoorstelling werktitel: Kerst met Carol (december 2023): In samenwerking met andere harmonie orkesten en fanfares in de regio Noord-Limburg maken we een kerstvoorstelling. Een familie voorstelling in kerstsfeer met muziek, grappen en veel interactie met het publiek. In de  voorstelling zullen kinderen van de basisschool meedoen als poppenspelers. Zo maken ze op een leuke en laagdrempelige manier kennis met theater en harmonie muziek. De voorstelling verbindt een ‘feel-good’ verhaal aan een actueel thema, namelijk de omgang met arbeidsmigranten. We spelen de voorstelling met een acteur met migratie achtergrond, die zijn ervaringen inbrengt. Miriam Wijnen schrijft en speelt de voorstelling inclusief liedjes, Arne de Wit verzorgt composities en arrangementen voor het orkest. Carla Wijnen doet de organisatie, productie en P.R. in samenwerking met orkesten en scholen.
  6. Nieuw Talent Orkest (het vinden en binden van nieuwe leden, voor jong en oud. (Aantal deelnemers: min. 10 per keer en 10-25 per herhaling). Nieuw Talent Orkest gaat om plezier in samen muziek maken en dat iedereen de kans krijgt om dat te beleven. Muzikale ervaring of niet, iedereen kan leren om een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen. Iedereen heeft het talent om dat te kunnen. Nieuw Talent is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. Je hoeft er geen noten voor te kunnen lezen of muziekles voor te hebben gehad. Ook leeftijd speelt geen rol. Je mag fouten maken en zoveel vragen als je wilt. Iedereen krijgt in 10 repetities de beginselen van de blaaskunst onder de knie. In heel Nederland zijn al 18 Nij Talint Orkesten met bijna 300 nieuwe muzikanten. De muzikanten nemen na het project muzieklessen en stormen door naar een opleidingsorkest en gaan vaak bij de vereniging. In samenwerking met Guus Pieksma, Annewiep Bloem, Vera Hofman van de Stichting Muzijk foar Elkenien uit Friesland.
  7. Harmonie: Dirigent Robbert Paul. Het bestuur van de stichting heeft de wens om speciaal nadruk te leggen op de “nieuwe” inwoners van Venlo en ook, om gebruik makend van de instrumentenpoule (zie 3D hieboven), ook voor mensen met een kleine beurs de muziek toegankelijk te maken.   4.JUBILEUMCONCERT / MULTIMEDIAVOORSTELLING


  Data: vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli, zondag 2 juli 2023

  Locatie: De Maaspoort

  Tijdstip: nog te bepalen

  Aantal bezoekers: 1200 – 2500 (afhankelijk van aantal voorstellingen)


  Multimediavoorstelling  “Minse van de Hermenie” 

  Een concert van de Hermenie als multimediavoorstelling op locatie.


  Met historisch film- en foto materiaal uit het archief van Venlo (door Sef Derkx) aangevuld met gefilmde interviews met “Minse van de Hermenie”, die vertellen over hun instrument en over de passie van samen muziek maken. 


  Enkele oud-leden zijn ook landelijk doorgebroken. Zij komen aan het woord over het belang van de Hermenie als humuslaag voor lokaal talent.


  Eén van de historische verhalen die verteld worden, is dat na de Tweede Wereldoorlog het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap één van de eerste muziekgezelschappen was, die musicerend door de straten van de gebombardeerde en grotendeels verwoeste binnenstad trok. Dit te zien en te horen ontroerde de Venlose bevolking toen diep. De Harmonie verklankte de herwonnen vrijheid na jaren van repressie en oorlogsgeweld. Er is historisch beeldmateriaal en foto’s van deze optredens.


  De naam van De Hermenie was bij de oprichting “Turksche Harmonie” met een destijds nieuw instrument van Turkse oorsprong, de “Schellenboom”. Er is inmiddels toestemming gekregen van  de Gemeente Venlo, om bij het stadsarchief, het daar aanwezige archief van het Koninklijk  Philharmonisch Gezelschap Venlo te raadplegen. Dit is normaal gesproken niet toegestaan omdat het archief nog niet is vrijgegeven voor publieke raadpleging. De gemeente heeft hierin meegewerkt om dit unieke project een kans van slagen te geven.


  Met grote megaprojecties zullen deze beelden onderdeel zijn van de multimedia voorstelling.De voorstelling zal het heden en de toekomst van de muziek in Venlo verbeelden op een oorspronkelijke en meeslepende wijze.


  Voor Venlonaren, sponsoren, begunstigers, genodigden en anderen, die een speciale band hebben met De Hermenie. Alles muzikaal ondersteund met live-muziek door de Hermenie en een presentatie door leden van de vereniging.

  Deze multimedia voorstelling is uniek voor de gemeente Venlo en haar inwoners.  5. UNIFORM


  Een goede uitstraling van de vereniging is belangrijk. Daarom is besloten om, in het jubileumjaar, de leden van het Kon. Philharmonisch Gezelschap Venlo in een nieuw uniform te presenteren aan het Venlose publiek. Het oude uniform is gedateerd en aan slijtage onderhevig. Het nieuwe uniform moet een moderne uitstraling anno 2022 / 23 krijgen en zodanig zijn dat het ook jonge adspirant-leden zal aanspreken. Daarnaast moet het comfortabel zijn voor zowel een concert alsook voor een optreden in de publieke ruimte, al dan niet lopend door de straten van Venlo of een andere plaats.  6. SAMENWERKING VIVA CLASSIC LIVE 2022


  Data: september 2022

  Locatie: Markt, Venlo

  Tijdstip: nog niet bekend

  Aantal bezoekers: 750 per avond, 5 avonden


  Bij het opstellen van dit project plan wordt een mogelijke samenwerking met Viva Classic Live besproken. Dit jaarlijks terugkerend muzikaal gebeuren heeft, als alles door kan gaan zonder restricties, in 2022 haar 10-jarig jubileum. Een uitgelezen moment om dit jubileum te vieren samen met De Hermenie en de Venlose bevolking in het teken van 200 jaar muziek in Venlo. Derhalve zijn er in de begroting vooralsnog geen kosten opgenomen voor een eventuele samenwerking/deelname aan dit gebeuren.


  7. SAMENWERKING DE MAASPOORT / GRENSWERK


  We zullen in gesprek gaan over een mogelijke samenwerking in het jubileum jaar. Nog geen plannen definitief.


  8. SPONSORPLAN


  Voor het werven van sponsoren in de vorm van een sponsoravond of een middag zal de jubileumcommissie een plan en sponsorpakketten [op maat] maken. Dit betreft een onderdeel van de totale sponsoring.  9. PUBLIC RELATIONS | PROMOTIE jubileum jaar


  Het is belangrijk om zoveel mogelijk publiciteit te geven aan dit bijzondere jubileum. Er is daarom een externe partij benaderd om daaraan vorm te geven door het bestuur van de stichting en de vereniging te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen. 


  Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Juiste momenten van communicatie naar buiten
  • Interne communicatie met leden
  • Vernieuwen website Kon. Philharmonisch Gezelschap Venlo
  • Aanwezigheid op sociale media
  • Maximale publiciteit voor het jubileumjaar en de activiteiten


  Middelen:

  • Persberichten
  • Lokale huis aan huis bladen
  • Regionale magazines, dagbladen
  • Landelijke magazines, dagbladen
  • Lokale TV en radio
  • Landelijke TV en radio
  • Promotiemateriaal (posters, promotiefoto’s, trailer, persbericht)
  • Advertenties regionaal / landelijk
  • Abri’s en Mupi’s gemeente Venlo
  • Website Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin en overige sociale media
  • Vlog / Blog
  • Netwerk deelnemers


  SAMENWERKINGEN

  • Andere muziekgezelschappen in de gemeente Venlo
  • Stereo Sunday
  • Zomerparkfeest (ZPF)
  • VenloPartners
  • Poppodium Grenswerk
  • Theater De Maaspoort
  • Viva Classic Live
  • Kunstencentrum Venlo
  • Omroep Venlo
  • Dagblad de Limburger
  • Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
  • Scholen