Stichting 200 jaar Muziek in Venlo

De stichting 200 jaar Muziek in Venlo stelt zich ten doel het 200-jarig jubileum van het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo in de breedste zin te faciliteren door de burgers, muziekgezelschappen en overheidsinstanties te betrekken bij de realisatie van “200 jaar muziek in Venlo”.


De stichting tracht haar doel te bereiken door:


  • Het thema “200 jaar muziek in Venlo” uitgebreid onder de aandacht te brengen van de bevolking van de gemeente Venlo;
  • Het organiseren van verschillende evenementen en concerten in de gemeente Venlo in het jubileumjaar van het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo dat aanvangt op 1 juli 2022 en eindigt op 31 juli 2023;
  • Het betrekken van burgers en andere relevante gezelschappen in de gemeente Venlo bij de evenementen in het kader van het jubileum van het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo;


Donaties om onze initiatieven te steunen zijn van harte welkom en kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting 200 jaar Muziek in Venlo: bankrekening NL15RABO0319221547 o.v.v. donatie 200 jaar Muziek in Venlo.


Hiernaast is het mogelijk om een jubileumspeldje te kopen (€ 5,00 per stuk) via onze leden en tijdens onze uitvoeringen.Website vereniging Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo